Åif kesäleirit 2022

Palloiluleiri 6-10.6.
Järjestämme palloiluleirin Ingman areenalla 2015-2011-syntyneille lapsille. Leiripäivä järjestetään klo 9-15.30 välisenä aikana mutta hallin ovet avataan jo klo 8.00 ja hallille on mahdollista jäädä klo 16.30 saakka (ilmoitettava erikseen).

Palloiluleirillä pelaamme joka päivä salibandya (yhdet harjoitukset) mutta myös muita lajeja. Niiden lisäksi ohjelmassa on leikkejä, uintia, elokuvan katselua ja muuta hauskaa.

Leirin hinta on 100€, johon kuuluu ammattimaista ohjattua toimintaa, lounas, välipala sekä leiri paita.


Joukkueen salibandyleiri
14-17.6 välisenä aikana järjestetään kahden päivän pituisia salibandyleirejä (14-15.6. ja 16-17.6.) Leiri on tarkoitettu seuraaville joukkueille, T14/T16, P12, ja P14/15. Jos emme saa tarpeeksi osallistujia yhdestä joukkueesta, yhdistämme joukkueita. Päivän pituus on klo 10-15.00 välillä. Päivään kuuluu kahdet salibandyharjoitukset, lounas sekä luento.

Leirin hinta on 30€/pelaaja.


Elokuun leiri 1-5.8.
Elokuun leiri on samankaltainen kun palloiluleiri kesäkuussa. Leiri järjestetään Ingman areenalla 2015-2011 syntyneille lapsille. Leiripäivän pituus on klo 9-15.30 välillä mutta lapsen on mahdollista tulla paikalle jo klo 8.00 ja jäädä klo 16.30 asti (ilmoitettava erikseen).

Leirin hinta on 100€, johon kuuluu ammattimaista ohjattua toimintaa, lounas, välipala sekä leiri paita. Leiri paita on mahdollista vähentää summasta, jos on jo osallistunut kesäkuun leirille.


Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan:
Palloiluleirille sekä elokuun leirille täältä.
Joukkueen salibandyleirille täältä.


Viikkoa ennen leirin aloitusajankohtaa ilmoittautumisesta tulee sitova.ÅIF sommarläger 2022

Bolläger 6-10.6.
Vi ordnar bolläger på Ingman arenan för 2015-2011 födda barn. Lägret ordnas mellan klo 9-15.30 men hallens dörrar öppnas redan klo 8.00 och de är möjligt att stanna kvar på hallen till klo 16.30 (anmäls skilt).

I bollägret spelar vi varje dag innebandy (en träning/dag) men också andra bollgrenar. Förutom dem leker vi, går o simma, ser på en film och har annat roligt program.

Lägrets pris är 100€ som inkluderar professionell ledd träning, lunch, mellanmål samt läger skjorta.


Lagets Innebandyläger
Mellan 14-17.6. ordnas två dagars långa innebandyläger för föjande lag, T14/T16, P12 ja P14/15. Ifall vi inte får tillräckligt med spelare från ett lag, kommer vi att slå ihop två lag. Lägret håller på mellan klo 10-15.00. Dagarna består av två innebandyträningar, lunch samt en föreläsning.

Priset för lägret är 30€/spelare.


Augusti lägret 1-5.8.
Augusti lägret är liknande som bollägret i juni. Lägret ordnas på Ingman arenan för 2015-2011 födda barn mellan klo 9-15.30. Du har möjlighet att hämta barnet redan efter klo 8.00 och söka senast klo 16.30 (anmäls skilt).

Lägrets pris är 100€ som inkluderar professionell ledd träning, lunch, mellanmål samt läger skjorta. Ifall du har deltagit i juni lägret, har du möjlighet att använda skjortan du fått där och få skjort priset draget av från priset.


Anmälningar

Anmäl dig med:
Till bollägret samt augusti lägret här.
Lagets Innebandyläger här.