Joukkue

Borgman Rasmus
Freudenthal Lucas
Furu Andreas
Keränen Patrik
Kojo Ville-Valtteri
Kunnas Oskar
Lehtonen Sampo
Poikolainen Julius
Qvisén Jonatan
Ruohonen Sisu
Skogster Elmer
Sträng Casper
Tarvainen Santeri

Maalivahti

Haara Juuso
Herka Onni
Serenius Roni

Hyökkääjä

Kallioniemi Panu

Toimihenkilöt